Kalitemiz

Firmamızın Sahip olduğu Belgeler

ÜMİT TEKNİK, bir kurum olarak saygın ve güvenilir olmanın, kazanılmış değerleri korumanın dünya standartlarında çalışmaya, dünya ve Türk kamuoyuna karşı yüksek sorumluluk anlayışını bir an bile unutmamaya bağlı olduğunun bilincindedir. Bu nedenle “Hizmette Üretimde Kalite” sloganını içten benimsemiş, bu konuda her zaman öncü ve yol açıcı olmuştur.

ÜMİT TEKNİK’ın bu yaklaşıma bağlı olarak belirlenen ana ilkeleri şunlardır.

Her zaman dürüst olmak

Tüm faaliyetlerinde, devlete, müşteriye, paydaşa, personele, ortağa, alt ve yan sanayiye daima dürüst davranmak,

Çevreye özen göstermek

Tüm faaliyetlerinde doğayı korumaya özen göstermek,

Çalışanlarını gözetmek

Her koşulda kurum içi sosyal dengeyi korumak,

Önceliği müşteriye vermek

Müşteriyi zorlamadan yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek,

Her koşulda kalite
Kaliteyi daima ön planda tutmak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, ona daha iyisini vermeye çalışmak,

Paydaşları gözetmek

Bu şartlar altında paydaşların hakkı olan karı gerçekleştirmek,

Yönetimde otonomi – Denetimde merkezilik

Otonom yönetim, merkezi denetimi uygulamak. Otonomiyi bireye kadar indirgemek. Üstten talimat yerine alttan karar ve üstten onayı uygulamak,

Çalışanlarını motive etmek

Tüm personeli iki veya tek taraflı belirli formüller gereğince karla motive etmek,

Çalışanlarını geliştirmek

Tüm personeli, her yıl durumlarına ve konularına göre muayyen sürelerle eğiterek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini sağlamak,

Çalışanlarını bağımsızlaştırmak

Tüm personeli kendine çalışır bir psikolojiye eriştirmek ve bazılarını hür teşebbüs şekline sokarak münhasıran kurum için çalışır bir duruma getirmek,

Karı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.

Kurumsallaşmış veya başka bir deyişle faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önce tutmak, karı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.

Top

ISO Belgesi

Mdy Web Tasarım

G Belgesi

G Belgesi Nedir?